Fizinių asmenų narystė

LTL Kredito unijos nariu gali būti kiekvienas veiksnus fizinis asmuo,  kuris gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto, Vilniaus arba Trakų rajonų savivaldybių teritorijose.

Kredito unijos narys turi  įsigyti 30 EUR  vertės pajų, kuris narystei pasibaigus jam grąžinamas įstatymų numatytais terminais ir tvarka.

Asmuo, norintis įstoti į uniją, turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. prašymą įstoti į uniją (pildomas vietoje);
  3. dokumentą patvirtinantį, kad asmuo gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto, Vilniaus arba Trakų rajonų savivaldybių teritorijose. Jeigu asmens deklaruota gyvenamoji vieta yra kitų savivaldybių teritorijoje, pateikia  gyvenamųjų patalpų nuomos, darbo ar  studijų sutartis arba atitinkamas šių įstaigų pažymas.

Kredito unija taip pat turi teisę teikti prieš tai  nurodytiems asmenims Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytas mokėjimo paslaugas, kurias sudaro:

  1. paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
  2. paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
  3. mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;
  4. mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;
  5. mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas;
  6. pinigų perlaidos;
  7. mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį, skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų tinklo arba informacinių technologijų sistemos operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.

Prašymą tapti unijos nariu rasite čia: