Informacija indėlininkams

INDĖLIŲ DRAUDIMAS

LTL Kredito unija yra indėlių draudimo sistemos dalyvis (Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis).

Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai LTL Kredito unijoje draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų, išskyrus Įstatyme numatytas išimtis
Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE INDĖLIO APSAUGĄ: