Juridinių asmenų narystė

Asocijuotais unijos nariais gali būti šie juridiniai asmenys:

 1. asociacijos;
 2. profesinės sąjungos;
 3. sodininkų bendrijos;
 4. religinės bendruomenės ir bendrijos;
 5. daugiabučių namų savininkų bendrijos;
 6. viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos;
 7. kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);
 8. žemės ūkio bendrovės;
 9. individualios įmonės, kurių savininkai yra kredito unijos nariai;
 10. uždarosios akcinės bendrovės, kurių kontrolinį akcijų paketą turi fiziniai asmenys – kredito unijos nariai;
 11. kitos smulkaus verslo įmonės, atitinkančios labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės statusą.

Labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 9 darbuotojai ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,428,571 mln. eurų.

Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 49 darbuotojai ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės metinės pajamos neviršija 6,857,142 mln. eurų;
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 4,857,142 mln. eurų.

Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės metinės pajamos neviršija 40 mln. eurų;
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 27 mln. eurų.

Dokumentai, reikalingi norinti įstoti į uniją:

 1. Valdymo organo (akcininkų, dalininkų, narių arba savininko) sprendimas įstoti į uniją, įsigyti privalomą ir papildomą pajų ir įgalioti juridinio asmens atstovą;
 2. Registravimo pažymėjimas, įstatų ir finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos (individualios įmonės pateikia nuostatų kopiją);
 3. Protokolas arba sprendimas dėl vadovo paskyrimo arba išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro;
 4. Pažyma apie metinį darbuotojų skaičiaus vidurkį, kuris negali viršyti 49 (tik individualios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės);
 5. Akcininkų sąrašas su nurodytu šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekiu (tik uždarosios akcinės bendrovės).
 6. Dokumentas patvirtinantis, kad įmonės buveinė yra Vilniaus miesto, Vilniaus  arba Trakų rajonų savivaldybių teritorijose .

Prašymą tapti unijos asocijuotu nariu rasite čia: