Naujienos

Lietuvos bankas suteikė mums leidimą vykdyti pertvarkymą į specializuotą banką

Lietuvos bankas suteikė mums leidimą vykdyti pertvarkymą į specializuotą banką Informuojame, kad Lietuvos bankas išdavė leidimą pertvarkyti LTL Kredito uniją į akcinę bendrovę, turinčią pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą išduotą specializuoto banko licenciją, bei pradedamas vykdyti formalus LTL Kredito unijos pertvarkymo procesas. „Žvelgiant į verslą ar bet kokią darbinę veiklą kaip į neatsiejamą gyvenimo dalį, visada [...]

Informacija apie įvykusį LTL Kredito Unijos visuotinį narių susirinkimą

    INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ       Informuojame, kad 2024 m. kovo 6 d. įvykusiame LTL Kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime absoliučia balsų dauguma buvo pritarta stebėtojų tarybos nario (pirmininko) Eduards Lapkovskis atšaukimui iš pareigų, kuris įsigalios naujam stebėtojų tarybos nariui (pirmininkui) gavus priežiūros institucijos leidimą [...]

INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad 2023 m. vasario 22 d. įvykusiame LTL Kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime absoliučia balsų dauguma buvo pritarta Stebėtojų tarybos, Vidaus audito tarnybos, Valdybos ir Paskolų komiteto 2022 m. veiklos ataskaitoms. Buvo priimti nutarimai Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, nutarimas Dėl 2022 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos, taip pat nutarimas [...]

INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 28 d. vykusio LTL Kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais absoliučia balsų dauguma buvo priimti šie sprendimai: Pritarta LTL Kredito unijos įstojimui į Jungtinę centrinę kredito uniją nuo 2023 m. sausio 1 d. ir įgaliojimų valdybai suteikimui suderinti įstojimo sąlygas bei įgaliojimų administracijos [...]

Atnaujinome Privatumo politiką

Gerb. Kliente, Informuojame, kad atnaujinome Privatumo politiką ir pateikiame trumpą santrauką, kuri padės suprasti svarbiausius pokyčius: Patikslinome, kokiais tikslais renkame ir naudojame asmens duomenis bei atnaujinome duomenų gavėjų sąrašą; Papildėme Jūsų teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, aprašymą ir asmens duomenų kategorijų sąrašą; Politiką papildėme nuostatomis apie vaizdo stebėjimą ir tiesioginę rinkodarą; Patikslinome duomenų apsaugos pareigūno kontaktinę informaciją. Detalią informaciją apie [...]