Vizija, misija, tikslai

Vizija

Moderni, efektyviai veikianti kredito įstaiga, siekianti tapti lyderiu Lietuvos finansinių paslaugų rinkoje

Misija

Siekti abipusės naudos Kredito unijai ir kiekvienam jos nariui. Garantuoti Kredito unijos produktų pasiekiamumą ir patikimumą.

Tikslai

  • teikti kokybiškas bei efektyvias finansines paslaugas;
  • plėsti veiklos apimtis pritraukiant naujus narius, didinant indėlininkų skaičių bei  paskolų portfelį ;
  •  siekti kredito unijos veiklos efektyvumo;
  • laikytis kredito unijų veiklą reglamentuojančių  teisės aktų reikalavimų;
  • užtikrinti aukštą darbuotojų profesionalumo lygį bei darbo kultūrą;
  • sukurti efektyvią vidaus kontrolės sistemą;