Paskolos verslo klientams

LTL Kredito unijos asocijuoti nariai norintys gauti paskolą turi užpildyti prašymą ir pateikti visus  reikalingus įmonės dokumentus (registracijos pažymėjimą, įstatus, akcininkų sąrašą ir kt.), įmonės paskutinių veiklos metų balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą,  laisvos formos lėšų tikslinio panaudojimo aprašymą (planą) bei įkeičiamo turto vertinimo ataskaitą.

Paraiška bus svarstoma paskolų komiteto posėdyje ir apie sprendimą išduoti paskolą narys bus informuotas per kelias darbo dienas. Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės yra laidavimas,  įkeitimas ir (ar) hipoteka.

Daugiau informacijos gausite info@ltlku.lt.

Paskolų gavimo tvarka

LTL Kredito unijos asocijuoti nariai norintys gauti paskolą turi užpildyti prašymą ir pateikti visus  reikalingus įmonės dokumentus (registracijos pažymėjimą, įstatus, akcininkų sąrašą ir kt.), įmonės paskutinių veiklos metų balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą,  laisvos formos lėšų tikslinio panaudojimo aprašymą (planą) bei įkeičiamo turto vertinimo ataskaitą.

1. Narystė

Jeigu Jūsų įmonės buveinė įregistruota Vilniuje arba Vilniaus, Trakų rajonuose, su įmonės atitinkamais dokumentais atvykstate į uniją, užpildote prašymą dėl narystės  ir  įsigyjate 200 EUR vertės pajų (jis lieka Jūsų nuosavybe, išstodami iš unijos galėsite atsiimti pajų).

2. Paraiška

Pasakykite unijos darbuotojui, kokiam tikslui Jums reikalingi paskola/pinigai ir jis Jums pateiks reikalingą paraiškos formą – tai gali būti verslui plėtoti ar investiciniams projektams  finansuoti .

Paskoloms iki 15 000 EUR  būtinas laiduotojas.

Paskolos virš 15 000 EUR arba ilgesnės nei  5 metų laikotarpio  turi būti užtikrintos hipoteka.

3. Dokumentai

  • Paraiška paskolai;
  • Įmonės registracijos pažymėjimas ir įstatų kopijos;
  • Įmonės valdymo organų sprendimas įstoti į uniją ir imti paskolą;
  • Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo;
  • Finansinės ataskaitos;
  • Verslo planas ar investicinis projektas;
  • Siūlomo įkeisti nekilnojamojo arba kilnojamojo turto preliminarus vertinimas bei nuosavybę patvirtinantys dokumentai.

4. Atsakymas

Su Jumis susisieks paskolų vadybininkas ir informuos apie priimtą sprendimą. Unija, įvertinusi nario galimybes grąžinti paskolą, gali paprašyti papildomų paskolos užtikrinimo priemonių. Jeigu atsakymas teigiamas, su vadybininku suderinsite patogų laiką atvykti pasirašyti paskolos ir laidavimo sutarčių. Paskola išmokama  iškart po sutarties pasirašymo.

Jeigu paskola suteikiama įkeičiant nekilnojamąjį arba kilnojamąjį turtą, turto įkeitimo sandoris patvirtinamas pas notarą. Paskolos išmokėjimas vykdomas po įkeičiamo turto lakšto užregistravimo hipotekos registre.