Kredito linija

Kredito linija – kreditavimo forma, leidžianti naudoti svyruojantį kliento paskolos sąskaitos likutį, kuris negali viršyti numatyto kredito linijos limito. Kredito linija suteikiama fiziniams asmenims, veikiantiems pagal patentą arba verslo liudijimą. Kredito linija gali būti skirta apyvartinėms lėšoms papildyti, garantijoms bei laidavimams teikti, dokumentiniams akredityvams leisti. Turėdami kredito liniją, galėsite iki galutinio atsiskaitymo termino naudotis pinigais pagal poreikį, t. y. paimti reikalingą sumą, esant būtinybei, grąžinti panaudotas lėšas anksčiau nustatyto termino, o prireikus – vėl paimti.

 

  • Minimali kredito linijos suma – 50 000 EUR.
  • Maksimali kredito linijos suma – priklauso nuo finansinių galimybių ją grąžinti, kredito grąžinimo užtikrinimo priemonių vertės ir kredito rizikos. Bendruoju atveju išduodamas kreditas neturi viršyti įkeičiamo turto likvidacinės vertės.
  • Kredito linijos suteikimo terminas –  2 metai.
  • Palūkanos – palūkanų norma – fiksuota visą kredito laikotarpį. Palūkanos skaičiuojamos nuo tos dienos, kai paskolos gavėjo prašymu (mokėjimo pavedimu) kredito linijos lėšos nurašomos nuo paskolinės sąskaitos. Palūkanos skaičiuojamos tik nuo išduoto ir negrąžinto kredito linijos likučio. Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį. Metinė palūkanų norma nuo 8,0 proc.
  • Kredito grąžinimo užtikrinimas – kilnojamojo turto įkeitimas, nekilnojamojo turto hipoteka. Įkeičiamas turtas turi būti įvertintas unijai priimtinų nepriklausomų turto vertintojų. Įkeičiamas turtas turi būti apdraustas unijai priimtinoje draudimo bendrovėje.