Indėlių padėjimo tvarka ir fizinių asmenų narystė

Norint padėti indėlį, pirmiausiai reikia tapti kredito unijos nariu.
Jeigu gyvenate, dirbate arba mokotės Vilniuje arba Vilniaus, Trakų rajonuose, su asmens dokumentu atvykstate į uniją, užpildote prašymą dėl narystės ir  įsigyjate 30 EUR vertės pajų (jis lieka Jūsų nuosavybe, išstodami iš unijos galėsite atsiimti pajų).

Asmuo, norintis įstoti į uniją, turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. prašymą įstoti į uniją (pildomas vietoje);
  3. dokumentą patvirtinantį, kad asmuo gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto, Vilniaus rajono arba Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, jeigu asmens deklaruota gyvenamoji vieta yra registruota kitų savivaldybių teritorijoje (pvz. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, darbo sutartis, studijų sutartis).

Kredito unija taip pat turi teisę teikti aukščiau nurodytiems asmenims Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytas mokėjimo paslaugas, kurias sudaro:

  1. paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
  2. paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
  3. mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;
  4. mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;
  5. mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas;
  6. pinigų perlaidos;
  7. mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį, skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų tinklo arba informacinių technologijų sistemos operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.

Prašyma tapti unijos nariu rasite čia: