LTL Kredito unijos valdymo organizacinė sistema

LTL kredito unijos struktūra

Valdymo organai

Stebėtojų taryba:

Albertas Sinevičius Pirmininkas
Algimantas Blažys Narys
Jonas Bobelis Narys
Valdas Jankauskas Narys
Vytautas Kudzys Narys
Vytas Nėnius Narys

Paskolų komitetas:

Bronius Švedas Pirmininkas
Juozas Brigmanas Narys
Vidmantas Senvaitis Narys

Valdyba:

Rimantas Busila Pirmininkas
Vytautas Kupliauskas Narys
Gintautas Preidys Narys
Jonas Toliušis Narys

Administracija:

Jonas Toliušis Administracijos vadovas

Vidaus audito tarnyba:

Rima Čižienė Vadovė