Svarbu žinoti

Jūs galite tapti  LTL Kredito unijos nariu, jeigu esate  Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvoje, jeigu gyvenate, dirbate arba mokotės Vilniaus miesto, Vilniaus rajono arba Trakų rajono savivaldybių teritorijose. Asocijuotais nariais taip pat gali tapti juridiniai asmenys, įregistravę savo veiklą minėtose savivaldybėse.


Mes, LTL Kredito unija, patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Ši LTL Kredito unijos Politika skirta informuoti Jus kaip mes unijoje renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie jus rinkimą ir naudojimą.Sunkumai grąžinant paskolą?

LTL kredito unija yra arčiau Jūsų. Ir sėkmingu laikotarpiu, ir kai reikia įveikti iššūkius. Susidūrus su finansiniais sunkumais ar įvykus permainoms Jūsų finansuose, esame pasiruošę kartu atvirai, pasitikint bendradarbiauti ir rasti sprendimus susikosčiusiai situacijai. Net ir sudėtingiausiose situacijose bendradarbiavimas su unijų specialistais gali padėti išvengti paskolos negrąžinimo pasekmių.

Kiekviena situacija yra skirtinga: jei netekote darbo, sumažėjo pajamos ar užklupo kitos problemos, kviečiame kreiptis į uniją. Bendradarbiaudami rasime tinkamiausią būdą finansiniams sunkumams sumažinti. Mums svabu išlaikyti Jūsų mokumą, užtikrinti ilgalaikį finansinį stabilumą ir išlaikyti gerą Jūsų skolinimosi istoriją.

Dažniausiai siūlome šias priemones:

  • Paskolos įmokos mokėjimo dienos pakeitimas – siūloma pasikeitus darbo užmokesčio ar kitų pajamų gavimo datai.
  • Paskolos įmokų atidėjimas – tai galimybė laikinai atidėti paskolos dalies įmokų mokėjimą, nekeičiant kitų sutarties sąlygų. Šiuo laikotarpiu turi būti mokamos tik palūkanos, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pasibaigus atidėjimo laikotarpiui įmokos būna didesnės, nes negrąžinta paskolos dalis išdalinama likusiam paskolos terminui.
  • Paskolos grąžinimo grafiko pakeitimas – galimybė galimybė sumažinti mėnesinę paskolos įmoką. Pratęsus terminą, likusi paskolos suma yra išdėstoma naujam, ilgesniam terminui, ir atitinkamai sumažėja kas mėnesį grąžinama paskolos dalis bei pasikeičia tiek kas mėnesį mokamų palūkanų dydis, tiek bendrai sumokama palūkanų suma.

Primename, kad kreiptis į uniją galite net ir tuomet, kai jau turite pradelstų mokėjimų. Kuo anksčiau aptarsite iškilusias ar numatomas problemas su unijos specialistu, tuo paprasčiau bus jas spręsti. Taip pat kviečiame susipažinti su Lietuvos banko „Įsiskolinimų, susidariusių klientams nesilaikant finansinių įsipareigojimų pagal kredito sutartis, valdymo gairės“.

Visais rūpimais klausimais susisiekite su savo paskolos vadybininku arba bendrais LTL kredito unijos kontaktais.