Svarbu žinoti

Jūs galite tapti  LTL Kredito unijos nariu, jeigu esate  Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvoje, jeigu gyvenate, dirbate arba mokotės Vilniaus miesto, Vilniaus rajono arba Trakų rajono savivaldybių teritorijose. Asocijuotais nariais taip pat gali tapti juridiniai asmenys, įregistravę savo veiklą minėtose savivaldybėse.


Mes, LTL Kredito unija, patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Ši LTL Kredito unijos Politika skirta informuoti Jus kaip mes unijoje renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie jus rinkimą ir naudojimą.