PRANEŠIMAS

 

 

PRANEŠIMAS

 

 

Pranešame, kad 2024 m. kovo 5 d. 16:00 val. (registracija prasideda 15:30 val.) LTL Kredito unijos patalpose, esančiose Sporto g. 18, Vilniuje, šaukiamas LTL Kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 

  1. Kredito unijos stebėtojų tarybos nario (pirmininko) atšaukimas.
  2. Kredito unijos stebėtojų tarybos nario ir pirmininko rinkimas.
  3. Naujo valdybos nario rinkimas.
  4. Naujos redakcijos LTL Kredito unijos įstatų tvirtinimas.

 

 

Norėdami susipažinti su darbotvarkės klausimų medžiaga ir/ar užpildyti Bendrąjį balsavimo biuletenį  prašome  nuo 2024 m. vasario 12 d. kreiptis į LTL Kredito unijos Klientų aptarnavimo departamento vadovą Joną Toliušį elektroniniu paštu: jonas.toliusis@ltlku.lt arba telefonu +370 67120771.

 

Dėl nepakankamo kvorumo neįvykus susirinkimui, tos pačios darbotvarkės pakartotinis kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2024 m. kovo 6 d. 16:00 val. (registracija prasideda 15:30 val.) LTL Kredito unijos patalpose, esančiose Sporto g. 18, Vilniuje.

 

LTL Kredito unijos valdyba