INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ SUSIRINKIMĄ

 

 

INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ

LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad 2024 m. balandžio 19 d. įvykusiame LTL Kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime absoliučia balsų dauguma buvo pritarta Stebėtojų tarybos, Vidaus audito tarnybos, Valdybos ir Paskolų komiteto 2023 m. veiklos ataskaitoms. Buvo priimti nutarimai Dėl 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, nutarimas Dėl 2023 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos, taip pat nutarimas Dėl 2024 m. LTL Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo. Balsų dauguma vietoj Paskolų komiteto pirmininko buvo išrinktas naujas komiteto pirmininkas bei naujas Paskolų komiteto narys. Susirinkime buvo pritarta siūlymui LTL Kredito uniją pertvarkyti į Banką – specializuoto banko licenciją turinčią akcinę bendrovę.

Administracijos vadovas