Pranešimas LTL Kredito unijos nariams

 

 

PRANEŠIMAS

 

LTL Kredito unijos narių dėmesiui!

 

Pranešame, kad 2021 m. vasario 5 d. bus organizuojamas neeilinis LTL Kredito unijos narių visuotinis susirinkimas.Karantino laikotarpiu, siekdami sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę, susirinkimas bus organizuojamas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. LTL Kredito unijos įstatų keitimas.
  2. LTL Kredito unijos stebėtojų tarybos narių atšaukimas.
  3. LTL Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
  4. LTL Kredito unijos valdybos įgaliojimų patvirtinimas.
  5. Audito įmonės išrinkimas 2020 m. – 2021 m. LTL Kredito unijos finansinių ataskaitų rinkiniams patikrinti ir lėšų limito už suteiktą paslaugą nustatymas.

 

Norėdami susipažinti su darbotvarkės klausimų medžiaga nuo 2021 m. sausio 25 d. prašome  kreiptis į LTL Kredito unijos administracijos vadovą Joną Toliušį, elektroniniu paštu: jtoliusis@ltlku.lt arba telefonu +370 67120771.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti  LTL Kredito unijos interneto svetainėje adresu https://ltlkreditounija.eu/balsavimobiuletenis/ arba kreiptis į administracijos vadovą Joną Toliušį.

Dėl nepakankamo kvorumo neįvykus susirinkimui, tos pačios darbotvarkės pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2021 m. vasario 11 d.