APIE MUS

Praėjo treji metai nuo LTL Kredito unijos veiklos pradžios. Paprašėme atsakyti LTL Kredito unijos steigėjų, į šiuos klausimus:

 •  Ar pateisino Jūsų, kaip steigėjo,  lūkesčius įsteigta LTL Kredito unija?
 •  Kokias matote unijos veiklos perspektyvas ?

Albertas Sinevičius

LTL Kredito unijos stebėtojų tarybos pirmininkas

 • Lūkesčiai pateisinti, netgi gavosi geriau kaip maniau pradžioje…. Aišku, galėjome  steigti LTL Kredito uniją porą metų anksčiau-gal turėtume platesnį klientų ratą. Džiaugiuos ir kartu esu dėkingas unijos administracijai,sugebėjusiai per trumpą laiką suburti gerų specialistų būrį. Esu įsitikinęs ,kad be unijoje dirbančių savo srities specialistų,turinčių didelę administravimo patirtį,išmanančių finansus ir ekonomikos pokyčius Lietuvoje,tikrai nebūtume geriausių Lietuvos unijų dešimtuke.
 • Manau, kad Lietuvos finansinės institucijos, sudarys sąlygas toliau vystytis unijoms Lietuvoje, padedant vystytis smulkiam ir vidutiniam verslui, Vilniaus gyventojams… Nors kuo toliau gyvenu,tuo mažiau tuo tikiu…

Rimantas Busila

LTL Kredito unijos valdybos pirmininkas

 • Manau, kad įsisteigėm laiku. Tinkamai suvaldėm pirmųjų veiklos metų rizikas ir subūrėm pajėgią profesionalų komandą. Galime pasiūlyti profesionalias kreditavimo paslaugas tiek fiziniams tiek juridiniams asmenims. Esame stiprūs investuodami laisvas lėšas skolos vertybinių popierių rinkoje. Visi unijos steigėjai įvairiomis formomis ir toliau dalyvauja unijos veikloje, o tai matyt ir yra atsakymas į klausimą apie pasiteisinusius lūkesčius.
 • Mūsų unijos veiklos perspektyvas reikia vertinti neatsiejamai nuo viso sektoriaus veiklos perspektyvų. Ar turėsime efektyviai, stabiliai ir patikimai funkcionuojantį kredito unijų sektorių ir stiprias profesionaliai valdomas unijas priklausys nuo šiuo metu vykdomos sektoriaus pertvarkos ir teisinio reguliavimo bei priežiūros mechanizmų. Tikėkimės, kad valstybės institucijos inicijavusios ir vykdančios šią pertvarką įvertino įgyvendinamų veiksmų poveikį tiek pavienėms unijoms, tiek ir visai sistemai. Tikėkimės viskas bus gerai.

Vytautas Kupliauskas

LTL Kredito unijos valdybos narys

 • Džiaugiuosi , kad mūsų unija per trumpą laikotarpį savo veiklos teigiamais rezultatais įsitvirtino Lietuvos kredito unijų pirmame dešimtuke, sugebėjo suburti nedidelį ir profesionalų kolektyvą, pritraukti nemažą ratą jais pasitikinčių unijos pajininkų.
 • Viliuosi, kad šiuo metu rengiamą Lietuvos kredito unijų pertvarką padės, o nesužlugdys unijos narių pastangas ir viltis veikti vietinio, lietuviško kapitalo finansinėms institucijoms…..

Algimantas Blažys

LTL Kredito unijos stebėtojų tarybos narys

 • Pilnai pateisino, netgi, sakyčiau pralenkė lūkesčius. Tikrai nesitikėjau tokios sėkmingos veiklos ir gerų finansinių rodiklių. Tikiuosi, kad ir ateityje unija nenuvils savo narių.
 • Manau, kad unija tvirtai išlaikys savo aukštą lygį, pasitarnaus visuomenės finansinio raštingumo didinimui ir narių bei klientų verslumo didinimui.

Jonas Toliušis

LTL Kredito unijos valdybos narys, administracijos vadovas

 • Trijų metų veiklos laikotarpis parodė, kad LTL Kredito unija pasiekė pirmųjų veiklos metų strateginiame plane sau išsikeltus tikslus – tapo modernia, veikiančia skaidriai, socialiai atsakingai, narių bendruomeniškumo principu pagrįsta finansų įstaiga, įgyvendinusi siekį – savo veiklos rezultatais būti geriausiųjų kredito unijų dešimtuke.
 • LTL Kredito unija sieks išlikti tarp lyderių Lietuvos kredito unijų sektoriuje, veikti kaip finansų įstaiga, užtikrinti saugią bei patikimą veiklą, išlaikant pusiausvyrą tarp plėtros ir galimybių amortizuoti nuostolius, susijusius su rizikos prisiėmimu.

Edmundas Tiesnesis

LTL Kredito unijos valdybos narys

 • Optimizmo po trijų metų veiklos – mažiau. Nauja kredito unijų veiklos koncepcija, per 2 metus antras Kredito unijas reguliuojančių teisės aktų keitimas nesudaro galimybių šiai sričiai stabiliai ir kryptingai veikti . Tačiau norisi tikėti, kad bus sudarytos tinkamos sąlygos kredito unijoms dirbti, priimti reikalingi teisės aktai ir kredito unijos galės atlikti joms keliamas uždavinius teikiant įvairias finansines paslaugas bendruomenės nariams, smulkiajam ir vidutiniam verslui.

Vytautas Kudzys

LTL Kredito unijos stebėtojų tarybos narys

 • Mano lūkesčius kredito unija patenkino su kaupu – tikrai nesitikėjau, kad per tokį trumpą laiką bus pasiekti tokie geri rezultatai. Bet juk tai dėsninga, kai uniją valdo savo srities profesionalai ir puikūs vadybininkai ir jeigu kredito unija yra įsteigta teikti naudą klientams ir steigėjams, o ne plauti pinigams ar juos grobstyti. Tikiuosi, kad ir ateityje mūsų unija tik augs ir plės paslaugų bei klientų ratą.
 • Iš esmės šiandien unijos yra reikalingos, nes užpildo esamą nišą tarp paskolų nebenorinčių teikti bankų ir milžiniškas palūkanas už kreditus imančių greitųjų paskolų bendrovių, ir jų veikla turėtų tik plėstis, nebent pajutę grėsmę savo pelnams monopoliniai švediški bankai ir jiems nuolankiai tarnaujantys valdininkai nepradės įvedinėti nelogiškų reikalavimų ir nesąmoningų ribojimų.

Valdas Jankauskas

LTL Kredito unijos stebėtojų tarybos narys

 • Lūkesčiai pasiteisino, nes per tris metus unija “pilnai atsistojo ant kojų” ir generuoja pelną. Suformuotas profesionaliai dirbantis kolektyvas. Unija tapo tiek klientų, tiek ir pajininkų patikimu partneriu.
 • Manau, kad artimiausiu metu unijos veikla plėsis, įgydama didesnį klientų ratą ir suteikdama jiems tik kokybiškas paslaugas. Taps stabiliai augančia organizacija.