Visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

 

LTL Kredito unijos narių dėmesiui!

 

Pranešame, kad 2019 m. kovo 23 d. 11:00 val. (registracija prasideda 10:30 val.) viešbučio ,,BEST WESTERN Vilnius“ konferencijų salėje, Konstitucijos pr. 14, Vilniuje, šaukiamas LTL Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos 2018 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos 2018 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto 2018 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio su audito įmonės išvada pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  6. Pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2018 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.
  7. Kredito unijos 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  8. Audito įmonės išrinkimas 2019 – 2020 m. kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkiniams patikrinti ir lėšų limito už suteiktą paslaugą nustatymas.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai nuo 2019 m. kovo 18 d. galės susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose Sporto g. 18, Vilniuje. Kontaktinis asmuo, įgaliotas teikti informaciją – administracijos vadovas Jonas Toliušis, tel. (8 5) 205 5240, el. p. info@ltlku.lt

Dėl nesusirinkusio kvorumo neįvykus susirinkimui, tos pačios darbotvarkės pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2019 m. kovo 29 d. 15:00 val. (registracija prasideda 14:30 val.) ,,BEST WESTERN Vilnius“ konferencijų salėje, Konstitucijos pr. 14, Vilniuje.