Svarbi informacija

 

 

INFORMACIJA APIE KARANTININIO RĖŽIMO SĄLYGOMIS ĮVYKUSĮ

LTL KREDITO UNIJOS NEEILINĮ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną, siekiant sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę, LTL Kredito unijos narių       neeilinis visuotinis susirinkimas buvo organizuojamas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį.

Visi nariai, pareiškę norą išreikšti savo nuomonę visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį, turėjo galimybę, kreipiantis į unijos administracijos vadovą J. Toliušį, gauti elektroninėmis ryšio priemonėmis išsamią informaciją visais darbotvarkėje numatytais klausimais. Išankstinis balsavimas pradėtas vykdyti nuo 2021 m. sausio 25 d.

Savo poziciją, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį, paskelbtais darbotvarkės klausimais, iki 2021 m. vasario 11 d. pareiškė 144  LTL Kredito unijos narių, kas sudarė daugiau, kaip 1/20 balsavimo teisę turinčių narių.

Absoliučia balsų dauguma buvo pritarta kredito unijos įstatų pakeitimui, kredito unijos stebėtojų tarybos narių atšaukimui, kredito unijos stebėtojų tarybos narių – Algimanto Blažio, Vytauto Kudzio ir pirmininko – Alberto Sinevičiaus išrinkimui. Taip pat absoliučia balsų dauguma buvo pritarta kredito unijos valdybos narių Vytauto Kupliausko, Jono Toliušio ir valdybos pirmininko Rimanto Busilos įgaliojimų iki esamos kadencijos pabaigos patvirtinimui. Absoliučia balsų dauguma buvo pritarta audito įmonės išrinkimui 2020 – 2021 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti ir lėšų limito nustatymui.

 

 

Administracijos vadovas