INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 28 d. vykusio LTL Kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais absoliučia balsų dauguma buvo priimti šie sprendimai:

  1. Pritarta LTL Kredito unijos įstojimui į Jungtinę centrinę kredito uniją nuo 2023 m. sausio 1 d. ir įgaliojimų valdybai suteikimui suderinti įstojimo sąlygas bei įgaliojimų administracijos vadovui ir valdybos nariui suteikimui sudaryti su Jungtine centrine kredito unija narystės sutartį.
  2. Pritarta LTL Kredito unijos išstojimui iš Jungtinės centrinės kredito unijos ir įgaliojimų valdybai suteikimui suderinti išstojimo sąlygas bei užtikrinti jų vykdymą, įgyvendinant LTL Kredito unijos tikslą gauti specializuoto banko licenciją.

Administracijos vadovas