Pranešimas apie visuotinį LTL KU narių susirinkimą

 

 

PRANEŠIMAS

 

LTL Kredito unijos narių dėmesiui!

 

Pranešame, kad 2021 m. balandžio 21 d. bus organizuojamas eilinis LTL Kredito unijos narių visuotinis susirinkimas.Karantino laikotarpiu, siekdami sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę, susirinkimas bus organizuojamas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos 2020 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos 2020 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto 2020 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. 2020 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio su audito įmonės išvada pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 6. Pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2020 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.
 7. Kredito unijos 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko atšaukimas.
 9. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko atšaukimas.
 11. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 12. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko atšaukimas.
 13. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 14. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių sumas ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 15. Kredito unijos įstatų keitimas.

 

Norėdami susipažinti su darbotvarkės klausimų medžiaga nuo 2021 m. balandžio 15 d. prašome  kreiptis į LTL Kredito unijos administracijos vadovą Joną Toliušį, elektroniniu paštu: jtoliusis@ltlku.lt arba telefonu +370 67120771.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti  LTL Kredito unijos interneto svetainėje adresu https://ltlkreditounija.eu/balsavimobiuletenis arba kreiptis į administracijos vadovą Joną Toliušį.

Dėl nepakankamo kvorumo neįvykus susirinkimui, tos pačios darbotvarkės pakartotinis kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2021 m. balandžio 28 d.

 

 

LTL Kredito unijos valdyba