Pranešimas apie susirinkimą

PRANEŠIMAS

 

Pranešame, kad 2022 m. balandžio 15 d. bus organizuojamas eilinis LTL Kredito unijos narių visuotinis susirinkimas.Siekdami sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę, susirinkimas bus organizuojamas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos 2021 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos 2021 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto 2021 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. 2021 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio su audito įmonės išvada pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 6. Pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2021 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.
 7. Kredito unijos 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas.
 10. Įgaliojimų valdybai suteikimas dėl derybų su Jungtine centrine kredito unija ir / ar Lietuvos centrine kredito unija.
 11. Atsiskaitymo su kredito unijos nariais tvarkos tvirtinimas.

 

 

Norėdami susipažinti su darbotvarkės klausimų medžiaga bei užpildyti Bendrąjį balsavimo biuletenį nuo 2022 m. balandžio 8 d. prašome  kreiptis į LTL Kredito unijos Klientų aptarnavimo tarnybos vadovą Joną Toliušį, elektroniniu paštu: jonas.toliusis@ltlku.lt arba telefonu +370 67120771.

Dėl nepakankamo kvorumo neįvykus susirinkimui, tos pačios darbotvarkės pakartotinis kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2022 m. balandžio 22 d.

 

 

LTL Kredito unijos valdyba