Pranešimas apie eilinį visuotinį narių susirinkimą

LTL Kredito unijos narių dėmesiui!

 

Pranešame, kad 2020 m. kovo 21 d. 11:00 val. (registracija prasideda 10:30 val.) viešbučio ,,BEST WESTERN Vilnius“ konferencijų salėje, Konstitucijos pr. 14, Vilniuje, šaukiamas LTL Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos 2019 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos 2019 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto 2019 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio su audito įmonės išvada pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

6. Pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2019 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.

7. Kredito unijos 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.

9. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

10. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių sumas ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

12. Naujos redakcijos kredito unijos įstatų tvirtinimas

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai nuo 2020 m. kovo 16 d. galės susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose Sporto g. 18, Vilniuje. Kontaktinis asmuo, įgaliotas teikti informaciją – administracijos vadovas Jonas Toliušis, tel. (8 5) 205 5240, el. p. info@ltlku.lt

Dėl nesusirinkusio kvorumo neįvykus susirinkimui, tos pačios darbotvarkės pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2020 m. kovo 27 d. 15:00 val. (registracija prasideda 14:30 val.) ,,BEST WESTERN Vilnius“ konferencijų salėje, Konstitucijos pr. 14, Vilniuje.