PRANEŠIMAS

 

Pranešame, kad 2023 m. vasario 21 d. 16:00 val. (registracija prasideda 15:30 val.) LTL Kredito unijos patalpose, Sporto g. 18, Vilniuje, šaukiamas LTL Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos 2022 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos 2022 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos 2022 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto 2022 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. 2022 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio su audito įmonės išvada pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 6. Pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2022 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.
 7. Kredito unijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8. Sutarties su audito įmone ,,UAB verslo konsultacijos ir auditas“ atlikti 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą pratęsimas ir  4 356 eurų sumos už suteiktą paslaugą patvirtinimas.
 9. Kredito unijos stebėtojų tarybos nario atšaukimas.
 10. Kredito unijos stebėtojų tarybos nario rinkimas.
 11. Naujos redakcijos kredito unijos įstatų tvirtinimas.

Norėdami susipažinti su darbotvarkės klausimų medžiaga ir/ar užpildyti Bendrąjį balsavimo biuletenį  prašome  nuo 2023 m. vasario 17 d kreiptis į LTL Kredito unijos Klientų aptarnavimo departamento vadovą Joną Toliušį, elektroniniu paštu: jonas.toliusis@ltlku.lt arba telefonu +370 67120771.

Dėl nepakankamo kvorumo neįvykus susirinkimui, tos pačios darbotvarkės pakartotinis kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2023 m. vasario 22 d. 16:00 val. (registracija prasideda 15:30 val.) LTL Kredito unijos patalpose, Sporto g. 18, Vilniuje.

 

LTL Kredito unijos valdyba