Naujienos

LTL Kredito Unijai reikalingas paskolų administratorius – atranka baigta

LTL Kredito unija LTL Kredito unija – skaidriai ir socialiai atsakingai veikianti finansų įstaiga, viena iš 5 kredito unijų, gavusių Lietuvos banko sutikimą vykdyti pertvarkymą į specializuotą banką. Savo veiklą LTL Kredito unija pradėjo 2012 metais.   PASKOLŲ ADMINISTRATORIUS (-Ė)   Siūlomo darbo pobūdis: Pilnas kreditų administravimas po sutarties pasirašymo: Kreditavimo dokumentų tikrinimas Kreditų išmokėjimas [...]

Pranešimas klientams dėl asmens duomenų apsaugos

Mes, LTL Kredito unija, patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. LTL Kredito unija, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 [...]

LTL Kredito unijos vadovai atsiskaitė pajininkams už 2017 metų veiklos rezultatus

2018 metų kovo 30 dieną įvyko pakartotinis visuotinis LTL Kredito unijos narių susirinkimas. Stebėtojų tarybos pirmininkas Albertas Sinevičius  unijos nariams pristatė stebėtojų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitą bei konstatavo, kad kredito unijos valdyba ir administracijos vadovas ataskaitiniu laikotarpiu tinkamai informavo stebėtojų tarybą apie unijos veiklos rezultatus, užtikrino stebėtojų tarybos nustatytos ir patvirtintos kredito unijos veiklos [...]

LTL Kredito unija patikslino paslaugų įkainius

2018 m. sausio 22 d. įsigaliojo nauji unijos išduodamų pažymų įkainiai. Keičiama įkainių struktūra, įvertinant unijos patiriamas sąnaudas išduodant įvairias pažymas, įkainiai taps aiškesni ir suprantamesni, . Pagrindiniai pakeitimai: Pažymų apie suteikiamus / suteiktus/ padengtus kreditus išdavimas Leidimų / sutikimų, susijusių su įkeistu turtu / užtikrinimo priemonėmis  išdavimas Sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimas kitam [...]

LTL Kredito unija pranešimas dėl pertvarkymo

Pranešame, kad 2017-03-31 visuotinis LTL Kredito unija narių susirinkimas priėmė sprendimą pritarti pasiūlymui pertvarkyti LTL Kredito uniją, kodas 302791356, į akcinę bendrovę (specializuotą banką), kuri perims visas pertvarkomos kredito unijos teises ir pareigas bei pradėti pertvarkymo procesą. 2017-11-20 Lietuvos bankas sprendimu Nr. 241-206 sutiko, kad būtų vykdomas LTL Kredito unija pertvarkymas. Pertvarkomo juridinio asmens duomenys: [...]