Naujienos

INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad , siekiant sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę, LTL Kredito unijos narių visuotinis susirinkimas buvo organizuotas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį. Visi nariai, norėdami išreikšti savo nuomonę viešai paskelbtais visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, turėjo galimybę, gauti išsamią informaciją visais darbotvarkėje numatytais klausimais. Savo poziciją iki galutinės susirinkimo datos [...]

Pranešimas apie susirinkimą

PRANEŠIMAS   Pranešame, kad 2022 m. balandžio 15 d. bus organizuojamas eilinis LTL Kredito unijos narių visuotinis susirinkimas.Siekdami sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę, susirinkimas bus organizuojamas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį. Susirinkimo darbotvarkė: Stebėtojų tarybos 2021 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. [...]

INFORMUOJAME APIE NEAKTYVIŲ EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ UŽDARYMĄ

Gerb. Kliente, LTL Kredito unija informuoja, kad, remdamasi kredito unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų 11.4 punktu, Lietuvos Respublikos Mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi bei Lietuvos banko rekomendacijomis, nuo 2022 m. kovo mėn. 15 d. uždarys neaktyvias klientų sąskaitas bei nutrauks atitinkamų sąskaitų sutartis. Neaktyviomis laikomos sąskaitos, kuriose daugiau kaip 12 mėnesių nebuvo vykdyta jokia [...]

INFORMACIJA DĖL LAISVŲ LĖŠŲ INDĖLIŲ SUTARČIŲ

INFORMACIJA DĖL LAISVŲ LĖŠŲ INDĖLIŲ SUTARČIŲ Gerb. Kliente, Atsižvelgdami į LTL Kredito unijos sprendimą nebeteikti laisvų lėšų indėlio paslaugos, informuojame, kad, remdamasi unijos Bendrųjų sąlygų 17.4 punktu ir Laisvų lėšų indėlio sutarties 7.1 punktu, unija nuo 2022 m. sausio mėn. 10 d. nutraukia su Jumis sudarytą(-as) Laisvų lėšų indėlio sutartį(-is) ir uždaro atitinkamą(-as) sąskaitą(-as). Atkreipiame [...]

API ATVIROJO RYŠIO SĄSAJA

LTL Kredito unija  savo klientams pradėjo teikti  paslaugas internetu. Vykdydama  Mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) privalomas nuostatas, kredito unija įgyvendina atvirosios bankininkystės iniciatyvą, suteikdama prieigą prie LTL Kredito unijos duomenų per API (angl. Application Programming Interface – API) ) sąsajas. Atvirosios bankininkystės iniciatyva remiasi PSD2 direktyva, kurios pagrindinis tikslas – padėti vartotojams greičiau, paprasčiau ir pigiau atsiskaityti [...]

Keičiasi dalis LTL Kredito unijos paslaugų įkainių

Keičiasi dalis LTL Kredito unijos paslaugų įkainių Gerb. Kliente, Informuojame, kad nuo 2021 m. spalio 4 d. Verslo klientams, o nuo lapkričio 4 d.- Privatiems klientams keičiasi dalis Unijos paslaugų įkainių. Pagrindiniai pokyčiai yra susiję su sąskaitos administravimu, lėšų likučio laikymu sąskaitoje, SEPA mokėjimais internetu, grynųjų pinigų operacijomis, kreditų išmokėjimu, grąžinimu ir refinansavimu, garantijų suteikimu [...]