Naujienos

LTL Kredito Unijai reikalingas paskolų administratorius – atranka baigta

LTL Kredito unija LTL Kredito unija – skaidriai ir socialiai atsakingai veikianti finansų įstaiga, viena iš 5 kredito unijų, gavusių Lietuvos banko sutikimą vykdyti pertvarkymą į specializuotą banką. Savo veiklą LTL Kredito unija pradėjo 2012 metais.   PASKOLŲ ADMINISTRATORIUS (-Ė)   Siūlomo darbo pobūdis: Pilnas kreditų administravimas po sutarties pasirašymo: Kreditavimo dokumentų tikrinimas Kreditų išmokėjimas [...]

Pranešimas klientams dėl asmens duomenų apsaugos

Mes, LTL Kredito unija, patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. LTL Kredito unija, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 [...]

LTL Kredito unijos vadovai atsiskaitė pajininkams už 2017 metų veiklos rezultatus

2018 metų kovo 30 dieną įvyko pakartotinis visuotinis LTL Kredito unijos narių susirinkimas. Stebėtojų tarybos pirmininkas Albertas Sinevičius  unijos nariams pristatė stebėtojų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitą bei konstatavo, kad kredito unijos valdyba ir administracijos vadovas ataskaitiniu laikotarpiu tinkamai informavo stebėtojų tarybą apie unijos veiklos rezultatus, užtikrino stebėtojų tarybos nustatytos ir patvirtintos kredito unijos veiklos [...]