INFORMUOJAME APIE NEAKTYVIŲ EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ UŽDARYMĄ

Gerb. Kliente,

LTL Kredito unija informuoja, kad, remdamasi kredito unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų 11.4 punktu, Lietuvos Respublikos Mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi bei Lietuvos banko rekomendacijomis, nuo 2022 m. kovo mėn. 15 d. uždarys neaktyvias klientų sąskaitas bei nutrauks atitinkamų sąskaitų sutartis. Neaktyviomis laikomos sąskaitos, kuriose daugiau kaip 12 mėnesių nebuvo vykdyta jokia mokėjimo operacija ir kurios nepriskirtos jokiai kitai paslaugai(pvz. pajinio įnašo, kredito ar indėlio administravimui).

Atkreipiame dėmesį, kad kredito unijoje turimos klientų aktyvios einamosios sąskaitos uždaromos nebus, todėl jomis klientai galės ir toliau naudotis.

Jei klientams reikėtų daugiau informacijos, prašome kreiptis telefono numeriu (8 5) 205 5240 arba apsilankyti kredito unijoje.

Dėkojame, kad naudojatės mūsų paslaugomis.

Jūsų
LTL Kredito unija