Informacija

 

 

INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ

LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbtus karantiną, siekiant sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę, LTL Kredito unijos narių visuotinis susirinkimas buvo organizuotas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį.

Visi nariai, norėdami išreikšti savo nuomonę visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais,  turėjo galimybę, kreipiantis į administracijos vadovą J. Toliušį, gauti elektroninėmis ryšio priemonėmis išsamią informaciją visais darbotvarkėje numatytais klausimais. Išankstinis balsavimas pradėtas vykdyti nuo 2021 m. balandžio 15 d.

Savo poziciją, užpildydami Bendrąjį balsavimo biuletenį, paskelbtais darbotvarkės klausimais, iki 2021 m. balandžio 28 d. pareiškė 202  LTL Kredito unijos nariai, tai sudarė daugiau, kaip 1/20 balsavimo teisę turinčių narių.

Absoliučia balsų dauguma buvo pritarta Stebėtojų tarybos, Vidaus audito tarnybos, Valdybos ir Paskolų komiteto 2020 m. veiklos ataskaitoms. Buvo priimti nutarimai Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, nutarimas Dėl 2020 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos, nutarimas Dėl 2021 m. LTL Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo. Balsų dauguma buvo išrinkti Stebėtojų tarybos nariai ir pirmininkas, Valdybos nariai ir pirmininkas, Paskolų komiteto nariai ir pirmininkas. Priimtas nutarimas Dėl įgaliojimų valdybai suteikimo, taip pat buvo patvirtinta nauja LTL Kredito unijos įstatų redakcija.

 

Administracijos vadovas