Sąskaitos ir mokėjimai

Sąskaitos atidarymas Nemokamai
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Išrašų iš sąskaitų apie vykdytas operacijas išdavimas pagal klientų prašymus (atsiimant vietoje): einamojo ir praėjusio mėnesio; Nemokamai
už kitus einamųjų metų mėnesius 3 EUR
už kiekvienus praėjusius metus; 6 EUR
Pažymos parengimas lietuvių kalba Pažymų apie suteikiamus / suteiktus/ padengtus kreditus išdavimas 100 EUR
Leidimų / sutikimų, susijusių su įkeistu turtu / užtikrinimo priemonėmis, išdavimas: išduodant per 3 dienas) 100 EUR
Sutikimo išdavimas kitam kreditoriui dėl pakartotinio įkeitimo/hipotekos 100 EUR

Pinigų pervedimai

Vietinis pinigų pervedimas eurais klientų aptarnavimo skyriuje:

Gavėjui kredito unijos viduje Nemokamai
Paprastas į Lietuvoje registruotus bankus 1 EUR
Skubus į Lietuvoje registruotus bankus 3 EUR

Tarptautinis pinigų pervedimas:

Pagal Lietuvoje registruotų bankų taikomus įkainius ir tvarką.

Grynųjų pinigų operacijos

Grynųjų pinigų įnešimas į savo einamąją sąskaitą, EUR 1 proc. nuo sumos, netaikomas iki 1000 EUR/ mėn
Grynųjų pinigų įnešimas į kito asmens einamąją sąskaitą, EUR 1 proc. nuo sumos
Grynųjų pinigų išmokejimas, EUR (* mokestis netaikomas:- išmokant palūkanas;- gražinant pajų;-pervedant  darbo užmokestį;  ) 1 proc. nuo sumos
Bauda neatsiėmus užsakytų piniginių lėšų grynaisiais nurodytą dieną

Kreditavimo paslaugų įkainiai

 

 

Metų palūkanos Pagal susitarimą
Sutarties sudarymo mokestis: juridiniams asmenims 3,0 proc. nuo sumos, min. 400 EUR
fiziniams asmenims 3,0 proc. nuo sumos, min. 200 EUR
Kredito sutarties sąlygų keitimas 1,0 proc. nuo sumos, min. 200 EUR
Įsipareigojimo mokestis 0,5 proc. metinių palūkanų nuo nepanaudotos sumos
Delspinigiai 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą dieną
Mokestis už prieš laiką grąžintiną kreditą ar jo dalį Kaip numatyta sutartyje
Įkeičiamo unijai turto vertinimo mokestis 200 EUR
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko pažyma 10 EUR
Pranešimo siuntimas dėl įsipareigojimo nevykdymo 30 EUR
Pranešimo siuntimas dėl įsipareigojimo nevykdymo ( pakartotinis) 40 EUR

Garantijos įkainiai:

Garantijos suteikimas:

jei suma iki 5 000 EUR 100 EUR
jei suma nuo 5 001 EUR iki 10 000 EUR 200 EUR
jei suma virš 10 000 EUR 300 EUR

Pasiūlymo garantijos suteikimas:

 

jei suma iki 5000 EUR 100 EUR
jei suma virš 5001 EUR 200 EUR
Mokėjimo pagal garantiją administravimas
Prašymo suteikti garantiją anuliavimas 50 EUR

Kitos paslaugos:

Kopijavimas 0.5 EUR/lapas
Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu faktinės išlaidos