Ginčų svarstymo tvarka

Nuo 2012 m. sausio 2 d. Lietuvos bankas yra išankstinio ginčų sprendimo ne teisme institucija, nagrinėjanti vartotojų ginčus su draudimo, finansinių paslaugų ir papildomų investicinių paslaugų teikėjais, kylančius iš finansinių ir papildomų investicinių paslaugų teikimo, taip pat iš draudimo paslaugų sutarties ar susijusius su ja, jeigu tokiai sutarčiai yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

Lietuvos bankas taip pat nagrinėja Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių (vartotojų) ginčus su šių subjektų ar fondų valdytojais, kylančius iš dalyvavimo atitinkamame subjekte ar fonde santykių, ir investuotojų bei emitentų, savo jėgomis vykdančių pirminę vertybinių popierių emisiją, ginčus, kylančius iš vertybinių popierių platinimo santykių.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje.

Jeigu manote, kad LTL Kredito unija pažeidė su aukščiau paminėtų paslaugų teikimu susijusias Jūsų teises ar teisėtus interesus, rekomenduojame vadovautis Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbtais išsamiais patarimais vartotojams kaip elgtis siekiant, kad tarp jūsų ir LTL Kredito unijos  kilęs ginčas būtų išnagrinėtas sklandžiai ir efektyviai.

Skundą galite pateikti LTL Kredito unijos  klientų aptarnavimo skyriuje.

Jūsų skundas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.
Pagal Lietuvos banko patvirtintas taisykles, visų pirma, turite kreiptis į LTL  Kredito uniją  ir tik tuo atveju, jei gautas atsakymas netenkina arba Jums nebuvo atsakyta, įgyjate teisę per tris mėnesius dėl ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką.