PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINĮ SUSIRINKIMĄ

LTL Kredito unijos narių dėmesiui!

Pranešame, kad 2018 m. kovo 30 d. 15:00 val. (registracija prasideda 14:30 val.) viešbučio ,,BEST WESTERN Vilnius“ konferencijų salėje, Konstitucijos pr. 14, Vilniuje, šaukiamas LTL Kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos 2017 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos 2017 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto 2017 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio su audito įmonės išvada pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  6. Pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2017 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.
  7. Kredito unijos 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  8. Informacija apie kredito unijos pertvarkymo eigą.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai nuo 2018 m. kovo 16 d. gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose Sporto g. 18, Vilniuje. Kontaktinis asmuo, įgaliotas teikti informaciją – administracijos vadovas Jonas Toliušis, tel. (8 5) 205 5240, el. p. info@ltlku.lt