Naujos kreditavimo galimybės LTL Kredito unijos klientams

Naujos kreditavimo galimybės LTL Kredito unijos klientams

LTL Kredito unija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Susitarimo pagrindu yra plečiamos unijos kreditavimo paslaugos , suteikiant Kredito unijai paskolų garantijas, kuriomis užtikrinamas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams suteiktų paskolų grąžinimas.
Kviečiame unijos pajininkus ir naujus narius atvykti į Kredito uniją konsultuotis INVEGOS Garantijų teikimo nuostatuose nustatytų reikalavimų ir procedūrų vykdymo tvarkos klausimais bei pasinaudoti naujai suteikiamomis kreditavimo galimybėmis.
Išsami informacija taip pat pateikiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

Marketingo ir pardavimų tarnyba