Naujienos

Naujos kreditavimo galimybės LTL Kredito unijos klientams

Naujos kreditavimo galimybės LTL Kredito unijos klientams LTL Kredito unija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Susitarimo pagrindu yra plečiamos unijos kreditavimo paslaugos , suteikiant Kredito unijai paskolų garantijas, kuriomis užtikrinamas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams suteiktų paskolų grąžinimas. Kviečiame unijos pajininkus ir naujus narius atvykti į Kredito uniją konsultuotis INVEGOS [...]

Vadovai atsiskaitė pajininkams už 2016 metų veiklos rezultatus

2017 metų kovo 31 dieną įvyko pakartotinis visuotinis LTL Kredito unijos narių susirinkimas. Stebėtojų tarybos pirmininkas Albertas Sinevičius  unijos nariams pristatė tarybos priežiūrinės veiklos 2016 metais ataskaitą bei konstatavo, kad kredito unijos valdyba ir administracijos vadovas ataskaitiniu laikotarpiu tinkamai informavo stebėtojų tarybą apie unijos veiklos rezultatus, užtikrino stebėtojų tarybos nustatytos ir patvirtintos kredito unijos veiklos [...]