LTL Kredito unijos narių dėmesiui!

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad 2017 m. kovo 24 d. 15:00 val. (registracija prasideda 14:30 val.) viešbučio ,,BEST WESTERN Vilnius“ konferencijų salėje, Konstitucijos pr. 14, Vilniuje, šaukiamas LTL Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos 2016 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos 2016 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos 2016 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto 2016 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio su audito įmonės išvada pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 6. Pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2016 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.
 7. Kredito unijos 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.
 9. Naujos redakcijos kredito unijos įstatų tvirtinimas.
 10. Audito įmonės išrinkimas 2017 – 2018 m. kredito unijos finansinių ataskaitų rinkiniams patikrinti ir lėšų limito už suteiktą paslaugą nustatymas.
 11. Pasiūlymo vykdyti kredito unijos pertvarkymą pristatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai nuo 2017 m. kovo 17 d. galės susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose Sporto g. 18, Vilniuje. Kontaktinis asmuo, įgaliotas teikti informaciją – administracijos vadovas Jonas Toliušis, tel. (8 5) 205 5240, el. p. info@ltlku.lt

Dėl nesusirinkusio kvorumo neįvykus susirinkimui, pakartotinis tos pačios darbotvarkės pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2017 m. kovo 31 d. 14:00 val. (registracija prasideda 13:30 val.) ,,BEST WESTERN Vilnius“ konferencijų salėje, Konstitucijos pr. 14, Vilniuje.

 

VALDYBA