LTL Kredito unija kviečia vilniečius taupyti

LTL Kredito unijos valdyba,  įvertindama situaciją indėlių rinkoje Vilniaus regione ir norėdama pritraukti indėlininkus ilgesniam laikotarpiui nutarė pakoreguoti ir padidinti priimamų terminuotųjų indėlių palūkanas.

Nutarta Terminuotiesiems indėliams mokėti palūkanas, kai sudaromos sutartys šiems laikotarpiams:

1 mėn. – 0,0%

3 mėn. – 0,0%

6 mėn. – 0,3%

9 mėn. – 1,0%

12 mėn. – 2,0%

18 mėn. – 2,0%

24 mėn. – 2,1%

36 mėn. – 2,2 %

48 mėn. – 2,3%

60 mėn. – 2,3%

Nutarimas įsigalioja nuo 2017-09-08  dienos .

 

Marketingo ir pardavimų tarnyba