Svarbu žinoti

Jūs galite tapti  LTL Kredito unijos nariu, jeigu esate  Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvoje, jeigu gyvenate, dirbate arba mokotės Vilniaus miesto, Vilniaus rajono arba Trakų rajono savivaldybių teritorijose. Asocijuotais nariais taip pat gali tapti juridiniai asmenys, įregistravę savo veiklą minėtose savivaldybėse.